събота, 4 юли 2009 г.

Книга за Дружба "Родина"


Най-сетне на книжния ни пазар излезе по-пълен и обстоен труд върху историята на Дружба "Родина".

Той е събрал спомените на някои от дейците на движението и може да даде ценни познания на всеки, който се интересува от Родопите и историята на населението там. Сборникът е ценно оръжие срещу всевъзможните пропаганди, работещи срещу единството на българите мюсюлмани и християни, живеещи в Родопите. До неговото издаване документи и материали за делото на родинци се намираха изключително трудно. Сега до тях ще могат да се докоснат много повече българи.