неделя, 27 април 2008 г.

УСТАВ на българо-мохамеданската културно-просветна и благотворителна дружба "Родина" в ср. Смолян

Чл. 1 Българите от мохамеданско вероизповедание в гр. Смолян основават културно-просветна и благотворителна дружба под име "Родина"
Чл. 2 Целта на дружбата е:
· Да работи за взаимното опознаване, сближение и подпомагане между българите мохамедани и българите християни в Родопската област.
· Да събужда и развива народностното чувство у българите от мохамеданско вероизповедание.
· Да работи за религиозно-хравственото преуспяване на същите.
· Да подпомага всички инициативи, които целят културното, просветното и народностното издигане на българите мохамедани от двата пола, и да култивира у тях любов към род и държава.
· Да ги пази от всякакви външни пропаганди и инородни внушения и въздействия.
· Да съдейства за стопанското и икономическото издигане на Родопския край.
Чл. 3 За постигане горните цели дружбата си служи със следните средства:
· Устройва срещи, вечеринки, представления, беседи, сказки, четения, изложби и др.
· Откупува и издава книги и др. Печатни издания с подходяще съдържание за проучване миналото и настящето на Родопскаат област.
· Бди за строго придържане към религиозните догми на мюсюлманството и Корана, който трябва да стане разбираем за мъжете, жените и децата.
· Дава помощи на нуждаещите се членова, бедни, но народностно пробудени и осъзнати българи мохамедани, а така също и на молитвените домове, намиращи се в крайна нужда.
· Стреми се да изкоренява всичко небългарско народностно в духа и живота на българите мохамедани и мохамеданки, като чисти чуждиците в хравите, обичаите, навиците, облеклото, езика и бита, които ги отделят и пречат за общото сближение, единение и братство между българите мохамедани и българите християни.
· Изучава и популяризира всичко българско в Родопския край.
· Съдейства за образуване и други подобни дружби в съседните българо-мохамедански селища.
· Влиза във връзка с всички културни дружби в Царството, които работят за Родопския край и търси съдействието им в духа на настоящия устав.... (Уставът е публикуван със съкращения от чисто формалната и огранизационна част)

2 коментара:

Читак каза...

Здравей, Родинец, добро дело си започнал, поздравления!
Да знаеш къде може да се намерят дневниците на дружба Родина? Публикувани ли са след 10.10.1989г.?
Четох "Спомени за бъдещето" преди около три години и от тогава всичко по темата ми е интересно.

Читак каза...

А, тук май си го публикувал, вече...